Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2014 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Halide alptekin’in ağlama tuna romaninda balkan türklerinin sürgünü

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

1912 ve 1913 yıllarında yaşanan Balkan Savaşları, Türklerin Balkanlardan kitlesel olarak sürgününe neden olan, tarihin büyük göç hareketlerinden biridir. Balkan  Türklerinin 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyılın başlarında yaşadıkları bu göç trajedisi  edebiyatımıza da yansımıştır. Türk edebiyatının ünlü yazarlarının bazı eserlerinde  Balkan Türklüğüne ve göç sorununa değindikleri bilinmektedir. Özellikle Balkan  Savaşlarının üzerinden 100 yıl geçmesinin ardından, son yıllarda Türkiye’de bu  trajediyi ana eksenine alan romanların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Söz  konusu eserlerden biri de Halide Alptekin’in Türklerin 19. yüzyılın sonlarından itibaren  Balkanlardan zorunlu göçünü konu edindiği Ağlama Tuna1  Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşları, Halide Alptekin, Ağlama Tuna, göç, tarihî roman, göç romanları. romanıdır. Alptekin’in bu romanı tarihî bir roman olmasının yanında Balkan sürgününe odaklanması ile de bir  tür “göç” romanı olarak değerlendirilebilir. Bu niteliğiyle roman, “göç” romanlarının genel karakteristiğini yansıtmaktadır. Romanın ana kurgusunun ve temel unsularının (zaman, mekân, şahıslar vb.) “göç” olgusu ile birlikte ele alınarak oluşturulması dikkate değerdir. Bu çalışmada tarih romanlarının bir alt türü olarak  değerlendirilebilecek “göç” romanlarının “göç” olgusu ile birlikte nasıl şekillendiği örnek eser üzerinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir

Özet İngilizce :

The Balkan Wars (1912-13) led to the exile of Turks from the Balkans in masses and triggered one of the greatest forced migrations of history. This migration tragedy that was experienced by the Balkan Turks at the beginning of the 20th century has also been reflected in Turkish literature. It is well known that famous novelists of the Turkish literature mentioned the Balkan Turkishness and the migration problems in some of their novels. 100 years after the Balkan Wars, there has been a considerable increase in the number of novels focusing on this tragedy in Turkey especially in recent years. One of the novels in question is Halide Alptekin’s novel Don’t Cry Danube. The novel centers around the forced migration of Turks from the Balkans as from the second half of the 19th century. Being a historical one, Alptekin’s novel could also be evaluated as a “migration” novel since it focuses on the Balkan exile. From this aspect, the novel reflects the general characteristics of “migration” novels. The main fiction and basic elements (time, space, characters) of the novel were formed with the phenomenon of “migration”, which is remarkable. This study has examined and evaluated how “migration” novels, which could be evaluated as a subgenre of historical novels, are shaped with the phenomenon of “migration” in the novel. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :