Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erzurumlu osman sirâceddin ve mevlid-i şerîfi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

İslâmî Türk edebiyatı türlerinden mevlid; Hz. Peygamber'in, başta doğumu olmak üzere hayatının çeşitli safhalarını övgüyle anlatan eserlerdir. Süleyman Çelebi'nin kaleme aldığı Vesîletü'n-necât'ın tesiriyle şairlerimiz; hem bazı dinî hassasiyetleri hem de Hz. Peygamber'e duydukları saygı, sevgi ve bağlılığı ifade etmek için bu türde eserler yazmışlardır. Türün müstakil bir şekilde ortaya çıktığı XV. asırdan günümüze kadar onlarca mevlid kaleme alınmıştır. Bunlardan birisi de XIX. yüzyılda yaşayan Erzurumlu Osman Sirâceddin'in Mevlid- Şerîfi'dir. Bu yazımızda adı geçen şairin, hayatı ve eserleri üzerinde durulacak, mevlidinin transkripsiyonlu metni verilecektir.

Özet İngilizce :

Mevlid which is one of the kinds of Islamic Turkish literature are works praising the various phases of life of Hz. Muhammed, especially to birth of him. With the effect of Vesîletü'n-necât that is written by Suleyman Çelebi, our poets wrote the works of this kind to express as well as some of the religious sensitivities and their respect, fondness and commitment for Hz. Muhammed. The many mevlids have been written from XV. century until now. One of these mevlids is Mevlid-i Şerîf of Osman Sirâceddin, who lived in XIX. century, from Erzurum. In this paper, we give life and works of mentioned poet, and transcriptional text at the same time.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :