Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2012 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Die übersetzungskritische analyse des literarischen werkes -die aufzeichnungen des malte laurids brigge-

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
610
DOI :
Özet Türkçe :

Wenn man die Übersetzungen von literarischen Texten mit deren Originellen vergleicht, kann man sowohl stilistische als auch inhaltliche Unstimmigkeiten sehen. Grund dieser Nichtübereinstimmungen sind die kulturellen Unterschiede. Ziel dieser Studie ist, die aus kulturellen Differenzen entstandenen Probleme zu betonen, zu analysieren und die richtigen Lösungswege beim Übersetzungsprozess zu zeigen. In diesem Zusammenhang wurde das literarische Werk von Rainer Maria Rilke "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" und dessen von Behçet Necatigil als "Malte Laurids Brigge'nin Notları" ins Türkische übersetzte Version behandelt. Im theoretischen Teil der mit der deskriptiven Methode verfassten Studie wurden die Themen "Übersetzungswissenschaft", "Literarische Texte", "Literarische Übersetzungen", "Äquivalenz in Übersetzungswissenschaft" sowie "Übersetzungskritik" unter die Lupe genommen. Dagegen wurde im empirischen Teil Fallbeispiele aus den originellen und übersetzten Werken ausgewählt. Die einschlägigen Beispiele wurden in Hinsicht auf Sprache, Stil, Form und Ästhetik analysiert und die Äquivalenten wurden Interpretiert.

Özet İngilizce :

Edebi eserlerin orijinalleri ve çevirileri karşılaştırıldığında üslup ve içerik açısından farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu uyuşmazlıkların en önemli nedeni iki dil arasındaki kültürel farklılıklardır. Rainer Maria Rilke'nin "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" adlı eseri ve Türkçeye Behçet Necatigil tarafından çevrilmiş versiyonu olan "Malte Laurids Brigge'nin Notları"nı ele alan bu çalışmanın amacı, çevirilerde kültürel farklılıklardan doğan problemleri vurgulamak, çeviri bilimi ışığında analiz edip doğru çeviri uygulamaları ve çözüm yollarını ortaya koymaktır. Betimleme yönteminin kullanıldığı çalışmanın teorik bölümünde çeviri bilimi, edebi metinler, edebi çeviriler ve özellikle çeviri biliminde eşdeğerlik ve çeviri eleştirisi mercek altına alınmıştır. Uygulama bölümünde ise eserin orijinali ve hedef dildeki çevirisinden metin örnekleri seçilmiş, ilgili örnekler dil-üslup bakımından, biçimsel açıdan ve estetik açıdan incelenmiş ve eşdeğerliliği yorumlanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :