Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - CBUSOS

Yıl 2010 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basel ii düzenlemesinin kobiler üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Nigde Üniversitesi1, KOSGEB Kırşehir Sinerji Oda2, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi3
Görüntülenme :
593
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalımada Basel II ye geçis sürecinde ya anacak geli melerin KOB ler üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Basel I ve Basel II Düzenlemeleri özet olarak incelendikten sonra, uygulama bölümünde iç Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren 384 adet KOB ye yönelik olarak yap lan farkındal k ara tırmasının sonuçlar na yer verilmiştir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the effects of events on SMEs being happened in the period of Basel II. First of all study comes Basel I and Basel II standarts and secondly it is explained the effects of Basel II on SMEs. In the metedology part, a quastionnaire has been done on 384 SMes in Middle Anatolia Region in order to measure their awareness on Basel II. Study with conclusion part.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :