CERN, LHC Deneyinde Top Kuark Üretimi

Bu çalışmada,Top Kuark sinyal üretimi sunulmaktadır. Top kuark, temel parçacıkların Standard Modelinin üçüncü hadron ailesini tamamlar; gözlenebilen en ağır ve en kararsız kuarktır. pp→özellikleri, PYTHIA ve CompHEP Modelleme programları kullanılarak çarpışmanın partonik düzeyinde elde edilmiştir. Top kuarkın detaylı özellikleri, optimize edilmiş üretim ve bozunum değerleri ve Top Kuark’ın üretiminde büyük rol oynayan kayıp dik enerji ve momentumunun elde ediliş hesaplamaları verilmektedir. Bu çalışmada kuarklardan tt üretimi için tesir kesiti yüksek bir değerde ve kesinlikte, 26 pb ve Top Kuark’ın kütlesi de 174.159 GeV/c2 olarak elde edilmiştir

CERN, LHC Deneyinde Top Kuark Üretimi

Kaynakça

D.E.Groom et al., Review of Particle Physics, The European Physics Journal C, Volume 15, number 1-4, 2000.

CompHEP main page, http://theory.sinp.msu.ru/comphep

Documentation, hep-ph/9908288, hepph/0403113.

http://www.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html

W.Bernreuther et al., Signatures of Higgs Boson in the Top Quark Decay Channel at Hadron Colliders, Pyhs.Rev.D58, 114031 (1998).

http://arxiv:hep-ph/0003033.