Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

CEDRUS

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu’daki iulius-claudius’lar dönemi portreleri: hellenistik geleneğin izleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu’nun değişik kentlerinde ele geçmiş, Iulius-Claudius’lar Dönemi’ne tarihlendirilen portrelerde başların bir yöne çevrilmesi, eğilmesi ya da yüz özellikleri gibi ortak stilistik özelliklere sahip, bazı resmi ve özel portreler mevcuttur. Portreler için sıralanan bu özellikler ise bugüne kadar genelde sadece Hellenistik Dönem’in bir etkisi olarak açıklanmış; hatta dönemin bazı önemli okullarına atfedilmiştir1. Aşağıdaki çalışmada söz konusu bu portreler stilistik açıdan irdelenecek ve Hellenistik Dönem etkisinde üretilip üretilmedikleri, daha da ötesi bunların belli okullara bağlanıp bağlanamayacakları gibi konular üzerinde durulacaktır. Bunun için de, öncelikle incelenen dönemin öncülü olan Geç Hellenistik Dönem eserlerine bir göz atılacak, özellikle de bu devrin stil özelliklerinin Iulius- Claudius’lar Dönemi’ne tarihlendirilen portrelerde var olup olmadığı araştırılacaktır. Eğer Iulius-Claudius’lar Dönemi portrelerinde daha önceki dönemlere ait geleneklerin izleri tespit edilebiliyor ise bunun bir devamlılık süreci mi; yoksa tıpkı Augustus Dönemi sanatında görülen ve bilinçli bir uygulama olan Klasisizm gibi bilinçli bir tercih mi olduğu sorgulanacaktır.

Özet İngilizce :

There are some official and private portraits recovered from different cities in Anatolia that date from the Iulio-Claudian era and which carry common stylistic features, such as heads turned in one direction or having some characteristic facial features. These features have to date been regarded only as being a continuation of Hellenistic period style, and have even been attributed to the some major schools of that time1. In this study these portraits will be examined stylistically and the question of if these portraits were produced under the influence of the Hellenistic tradition or not, and if one may connect them with the certain schools or not, is investigated. For this purpose, firstly the works of the late Hellenistic era, the precursor of the Iulio-Claudian era and, in particular, if there are characteristics carried from the style of this period into the subsequent portraits dating from the Iulio-Claudian era are investigated. Further, as traces of the Hellenistic tradition are found in these Iulio- Claudian portraits, was this a consequence of continuity, or was it the consequence of a conscious choice concerning representational style, as was the case in the Classicism of Augustan art?

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :