Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

CEDRUS

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

18. yüzyılın ilk yarısında içel ve antalya sahillerinde ticaret

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılın başlarından itibaren özellikle dış ticarette ve taşımacılıkta Fransızların üstünlüğü olsa da, iç ticaret yerli tüccarın kontrolü altındaydı. Fakat bununla birlikte İçel ve Antalya sahilleriyle iç kesimlerinde, Acem tebaası Ermeni tüccarın da yoğun ticarî aktivitesinin olduğu anlaşılmaktadır. Doğu Akdeniz’de Halep ve Adana taraflarından kıyı şeridi boyunca gelen ticaret yolu, İçel ve Alaiye sancak sınırlarını kat ederek Antalya’ya kadar ulaşıyordu. Ayrıca bu sahillerde irili-ufaklı birçok liman ve iskele de mevcuttu. İşte bu limanlar bölgedeki ihracat ve ithalatta önemli bir yere sahiptiler. Bu araştırmada, şimdiye kadar üzerinde fazla durulmadığı anlaşılan İçel, Alaiye ve Antalya sahillerinde, 18. yüzyılın ilk yarısında görülen ticarî hareketliliğe dair genel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ana kaynak malzemesini, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde çeşitli fonlardaki belgeler ve kayıtlar oluşturmuştur. Fakat bu kaynaklarda yeteri kadar sayısal veri bulunmadığı için, elde edilen sonuçların da muğlak olması tabiidir. Ama yine de meseleye dair daha kapsamlı çalışma yapmak isteyenlere bir fikir vermesi açısından, bu araştırmanın öncü bir çaba olabileceği umut edilmektedir.

Özet İngilizce :

Despite the dominance of the French, especially in foreign trade and transportation, domestic trade was under the control of local merchants in the Ottoman State from the beginning of the 18th century. However, Persian-Armenian merchants conducted intense commercial activities on the İçel coast and in the interior. Along the coastline of the east Mediterranean Sea the trade route from Aleppo and Adana extended to Antalya over the boundaries of Mersin and Alaiye and there were many large and small ports along this coastline and these ports played a very important role in the exports and imports of this region. This study outlines a general framework concerning commercial mobility during the first half of the 18th century along the coast of İçel, Alaiye and Antalya, with the primary source of the evidence employed in this study being documents from the Prime Ministry Ottoman Archives. However, the lack of sufficient quantitative data recorded in these documents was disappointing. This pioneering study provides an outline, evidence and indications for those wishing to conduct further more extensive research on this subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :