Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkmen türkçesinde tasvir fiilleri ve tasvir fiillerinde kullanılan yardımcı fiiller

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Tasvir fiil, esas bir fiil ile ona zarf-fiil ekiyle bağlanan bir yardımcı fiilden oluşmaktadır. Bu birleşik fiilde esas fiil anlamını korurken, yardımcı fiil anlamını kaybeder. Bir zarf-fiil eki asıl fiil ile yardımcı fiili birbirine bağlar. Bu birleşme sonunda ikinci fiil anlamını kaybeder. İkinci fiil anlamını koruyorsa bu yapılar zarf-fiil eki olarak kabul edilmez. Birleşik fiiller ana başlığı altında ele alınan tasvir fiilleri genel olarak i) Yeterlik Tasvir Fiilleri, ii) Sürerlik Tasvir Fiilleri, iii) Tezlik Tasvir Fiilleri, iv) Yaklaşma Tasvir Fiilleri olmak üzere dörde ayrılmıştır. Türkmen Türkçesindeki tasvir fiilleri "goşma işlikler" olarak bilinir. Türkmen Türkçesinde tasvir fiilleri genel olarak, yeterlik tasvir fiilleri, tezlik tasvir fiilleri, hareketin sürecini ve yönünü anlatan tasvir fiilleri, hareketin başlangıcını ve sonunu anlatan tasvir fiilleri şeklinde sınıflandırılmıştır. Çalışmalarımız esnasında bu konuyla ilgili çok az çalışmanın yapılmış olduğunu ve birçok meselenin tam anlamıyla aydınlatılmadığını gördük. Tasvir fiillerinin kuruluşunda görev alan yardımcı fiiller ve bu fiillerin fonksiyonları yeterince ele alınmamıştır. Tasvir fiillerin tanımı ve isimlendirilmesi konusunda görüş birliği yoktur.

Özet İngilizce :

Description verb consists of a verb and an auxiliary verb linked to it with a verbal adverb suffix. In this compound verb, while the main verb maintains the meaning, the auxiliary verb loses its meaning. A verbal adverb suffix links the main verb to auxiliary verb. As a result of this combination, the second verb loses its meaning. If the second verb is still keeping its meaning, these structures are not seen as verbal adverb suffix. Under the title "Compound Verbs", description verbs are divided into four: i) Adequacy Description verbs, ii) Durative Descriptive Verbs, iii) Readiness Descriptive Verbs, iv) Approach Descriptive Verb. Description verb in Turkmen Turkish is known "goşma işlik". Description verb in Turkmen Turkish were classified as adequacy description verbs, Readiness description verbs, process and direction of action description verbs, beginning and ended of action description verbs. During our studies, we have found out that there were very few studies on this subject and most of the questions were not brought into the light. There is no agreement about the description and naming of descriptive verbs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :