Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde rekabet politikası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Ekonomik Araştırmalar Enstitisü, Bölgelerin Sosyo Ekonomik Kalkınma Problemleri Bölümü1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede gelişmiş ülkelerdeki rekabet politikasının gelişme ve oluşma safhaları ayrıntılı incelenmiştir. Bu politikalar Amerika Birleşik Devletleri'nde "Behaviorist" yaklaşımla 'Yapısalcı' yaklaşım arasında uzun süren tartışmadan sonra kesin olarak 80'li yıllarda pekişmişse, Batı Avrupa'da da anti tekelcilik kanunu ve onun uygulanması sürekli olarak "Behaviorist" özellikler taşımıştır. Buna dayanarak, günümüzde gelişmiş ülkelerde anti tekel politikasına "Behaviorist" yaklaşım hakimdir ve bellidir ki anti-tekelci yapılanmalar kendi faaliyetlerinde bu yaklaşıma uymaları gerekir. Aynı zamanda, Post Sovyet ekonomilerinde tekelcilik rekabet politikasının öncelikli hedefi olarak hizmet etmesi gerektiği düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

This article has investigated the emergence and improvement of competition policy in the developed countries. These competition policies have been studied in "Behaviorist approach" and in "Constructive approach" discussed during the 1980s in the USA. In the western Europe, these policies have been studied in anti-trust law and the "Behaviorist approach". Because of these discussions, the Behaviorist approach has been dominating the anti-trust policy in the developed countries. These antı-trust institutions have to implement the "Behavioral approach" in their own activities. At the same time, the monopolized competition policy is thought to serve as the main objective in the post-Soviet economies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :