Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devri akşehir vakıflarına genel bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
NamIk Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Karakteristik bir Osmanlı şehri olan Akşehir, Anadolu Selçukluları başkenti olan Konya'ya çok yakın ve önemli yollar üzerinde olması nedeniyle mühim bir merkez olmuştur. Bu sebeplerden dolayı, vakıf sisteminin en güzel örneklerinin görüldüğü Akşehir ve çevresinde, çok sayıda cami, mescit, medrese, zaviye, türbe, çeşme v.s gibi eserler, vakıf sistemi aracılığıyla kurulmuştur. Akşehir vakıflarına genel bir bakış yapmayı amaçlayan çalışmamızda, Akşehir'deki vakıfların takribi yüz yıllık süreçteki değişim ve gelişimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna ilaveten Akşehir vakıflarının sosyo-ekonomik yapı içerisinde oynadıkları roller ortaya konulmuştur. Çalışmamızın nihayetinde, Osmanlı devri Akşehir vakıflarının, hem gelirleri hem de nüfuz ettiği alanlar açısından Osmanlı vakıf uygulamaları içerisinde müstesna bir yer teşkil ettiği anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Akşehir, a characteristic Ottoman town, has been an important center due to its location near Konya, the capital of Anatolian Seljuks and important trade routes. Because of these, in Akşehir and its nearby where the most beatiful samples of foundations were seen, a lot of mosques, small mosques, religious schools, dervish lodges, tombs and fountains were founded through the system of foundations. In this review in which we aim at looking at Akşehir foundations generally, we tried to trace the change and development Akşehir foundations experienced through nearly hundred years. In addition to this, we tried to elaborate the roles Akşehir foundations played in socio-economic structure. At the end of our study, it is understood that in the Ottoman period Akşehir foundations had a significant place within the practice of Ottoman foundations with regard to both their revenues and their spheres of influence.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :