Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal konumlarının aile değişkenlerine bağlı olarak incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim ABD1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal konunum gelişimi, okul öncesi dönemde başlar. Aile değişkenleri sosyal konum üzerinde etkili olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, 5-6 yaş çocuklarının sosyal konumlarının aile değişkenlerine (anne-baba eğitim düzeyi, annenin çalışması, baba mesleği, anne-baba yaşı, kardeşin olup olmaması, kardeş sayısı, kardeş cinsiyeti) bağlı olarak incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Denizli'de okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş grubundan 400 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Kişisel Bilgi Formu, Resimli Sosyometri Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu anaokulu öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Resimli Sosyometri Ölçeği anaokulu öğretmenleri tarafından çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, çocukların sosyal konumları anne-baba eğitim düzeyine, annenin çalışma durumuna, baba yaşına, kardeşin olup olmamasına ve kardeş sayısına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca baba mesleği, anne yaşı ve kardeş cinsiyetinin sosyal konum üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir

Özet İngilizce :

The development of social status starts in preschool period. Family variables may also influence on social status. The aim of this research is to evaluate of preschool children's social status in relations to family variables (mother-father education levels, mother's employment, father job, mother-father age, whether or not to have sibling, number of sibling, gender of sibling). A relational survey method was used in this study. The sample of the study consisted of 400 preschool children of 5-6 years old who were attending preschools located in Denizli. The Form of Personal Information Picture Sociometry Scale were used for data collecting in the study. Personal Information Form was completed by kindergarten teachers. Picture Sociometry Scale was applied to the children individually by the teachers. According to the results, significant differences was found in social status of children related to mothersfather education levels, mother's employment, father age, whether or not to have sibling and number of sibling. Also, father job, mother age and gender of sibling not to be effective on social status of children.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :