Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin bakış açısından sağlığı geliştiren okullar ağı projesi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, "Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi" (SGOP) kapsamında yer alan ve projede yer almayan okullardaki öğrencilerin, okullarında sağlık alanında yürütülen uygulamalar ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu betimsel tarama çalışmasında, örneklemi Ankara, Bursa, Uşak, Zonguldak illerinde bulunan ve SGOP 'ne dâhil olan 6 okuldaki 1270 öğrenci ile bu illerde bulunan fakat projede yer almayan 6 okulun 1196 öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin görüşlerini belirlemek için "Sağlığı Geliştiren Okullar Ölçeği" uygulanmıştır. Verilerin hesaplanmasında Mann Withney-U testi kullanılmıştır. Veriler % ile ortaya konulmuş, öğrencilerin yeterlik düzeyleri ile ilgili görüşleri aritmetik ortalama kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonunda SGOP kapsamında yer alan ve almayan okullarda bulunan öğrencilerin okullarında sağlık ile ilgili yürütülen uygulamaların yeterliği ile ilgili görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to compare the views of the students who are included in "Health Promoting Schools Project"(HPSP) and those who are not, on the implementation of health services in their schools. In this descriptive research, the sample are 1279 students of the six schools within the HPSP in the provinces Ankara, Bursa, U

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :