Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimliğin toplumsal inşâsı ve geleneksel kadın kimliğinin aktarımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı toplumsal süreç içerisinde gerçekliğin nasıl inşâ edildiğini, genelde kimliğin, özelde ise geleneksel kadın kimliğinin nasıl aktarıldığını incelemektir. Çalışmanın teorik zemininde, Peter Berger ve Thomas Luckmann'ın gündelik hayatın oluşumu ve toplumun gerçekliğinin üretilmesi, devam ettirilmesi üzerine düşüncelerinden hareket edilmektedir. Bu, döngüsel bir süreçtir ve üç ayağı vardır: Dışsallaştırma, Nesnelleşme ve İçselleştirme. Dışsallaştırılan gerçeklik kendi gerçekliğimizin meşrulaştırılması ve öteki gerçekliklerin hiçleştirilmesi ile zaman içinde kurumsallaşır ve nesnelleşir. Nesnelleşen gerçeklik asli ve tâli sosyalleşme sürecinde içselleştirilir. İçselleştirilmiş olanın rol ve eylemlerle dışsallaştırılması ile de döngü tamamlanmış olur. Kimlikler de bu döngü dahilinde gündelik hayat içerisinde üretilirler. Bu kimliklerden birisi olan kadın kimliği de dışsallaştırılır, nesnelleşir, içselleştirilir ve zamanla "şey"leşir ve artık sorgulanmaksızın aktarımına devam edilir. Buradaki amacımız kadın kimliğini tanımlamak ve bu kimliğin hızlı ve radikal değişimlerini incelemek değil, değişimi daha yavaş olan geleneksel kadın kimliğinin aktarımını ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to analyze the construction of the reality and the transition of the traditional female identity within the social process. In the theoretical basis of this research lie the thoughts of "the formation of the everyday life and the production of the realization of the society" of Peter Berger and Thomas Luckmann. It is a process of a cycle with three bases; externalization, objectivation and internalization. The externalized reality gets institutionalized and objectified in time by the legitimation of the self-reality and the nihilization of the other realities. The objectified reality gets internalized in the primary and the secondary socialization process. The cycle rounds out by the externalization of what is internalized in the roles and actions. The identities get constructed within this process of cycle in the everyday life. One of these identities, the female identity gets externalized, objectified, internalized and in time reified and the transition continues without questioning. Our objective here is neither to define the female identity nor to analyze its rapid and radical transition but to put forward the transition of the traditional female identity that has a slower rate of change.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :