Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu personelinin disiplin yönetimi ve uygulamalarına bakışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütün hedeflerine ulaşması çalışanların uyum içinde çalışmaları ile mümkündür. Yönetim; personeli örgüte zarar verecek davranışlardan uzak tutmak ve yanlış davranışları düzeltmek amacıyla bazı yaptırımlar uygular. Böylece örgütte, disiplin yönetimi devreye girer. Bu çalışmanın temel amacı; disiplin kavramı ve uygulamalarının çalışanlarca nasıl algılandığının ortaya konmasıdır. Bu kapsamda, kamuda disiplin yönetiminin nasıl uygulandığını ve çalışanlarca nasıl anlaşıldığını ortaya koymak amacı ile bir anket geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Disiplin, örgütün amaçlarına ulaşmasında yadsınamaz bir gerçekliğe sahiptir. Buna rağmen, elde edilen veriler, çalışanların uymakla yükümlü oldukları disiplin kurallarını tam olarak bilemedikleri ve örgüt başarısındaki önemini de kavrayamamış olduklarını göstermektedir. Bu durum disiplinin personele yeterince anlatılamadığının ve uygulamalarda seçilen yöntemlerin yanlışlığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Organizations achieve its aims with their people. Management should prevent its people any wrongdoings. To do that it applies some disciplinary measurements. The aim of this research is to explain how public sector employees perceive discipline and discipline measurements. A survey was developed and applied to find out how public employees perceived discipline and discipline measurements applied by their administrators. Discipline is important for any organization to achieve its aims. The results showed that employees are unaware about discipline procedures and applications and how it affects company's success. Therefore it can be said that management should reconsider whether it's successful to make its people aware its discipline rules and applications about it.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :