Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik programında yer alan etkinliklerin kazanımlara uygunluğunun belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 2005 ilköğretim matematik programında yer alan etkinliklerin ile kazanımlar arasındaki ilişkisinin saptanması hedeflenmiştir. 2009-2010 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Nisan ayının birinci ve ikinci haftasında MEB'e bağlı devlet okullarında, ders zamanında konulara ilişkin uygulanan etkinliklerin kazanımları kazandırıp kazandıramadığını tespit etmek için bu çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklemi ilköğretim birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar toplam 312 öğrenci oluşturmaktır. Araştırmanın deseni nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans kullanılıp yorumlanarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda ilköğretim birinci kademedeki etkinliklerin ikinci kademedeki etkinliklere göre daha başarılı olduğu ve kazanımları kazandırmada daha yeterli olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is aimed to identify the relationship between the activities and the gains in the 2005 elementary math program. In the spring semester of 2009-2010 school years, in the first and second weeks of April, this study was done in order to determine whether courses topics in the activities gain on timely or not in public schools, under the control of MEB. The sample of this study was studied with the 312 students from first grade until eighth grade primary school. The data were evaluated by using quantitative research methods and the screening procedure. At the end of the research activities, it can be said that primary first-tier activity is more successful and sufficient in gains than second tier activity.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :