Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Barkodlarla ilgili bir şifreleme etkinliğinin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve öğrencilerin etkinlikle ilgili görüşleri

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi1, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, "9 un 3 ü" isimli kodlama sistemi ile ilgili bir şifreleme etkinliğinin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve bu etkinlikle ilgili öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, araştırma 8. Sınıfta bulunan 11 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere öncelikle çalışma kâğıtları dağıtılarak etkinlik uygulanmış, daha sonra etkinlikle ilgili olarak her bir öğrenciden görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Uygulama sona erdikten sonra öğrencilere dağıtılan çalışma kâğıtlarının incelenmesi ve öğrencilerin uygulama esnasındaki durumları göz önünde bulundurularak etkinliğin uygulanabilirliği incelenmiştir. Öğrencilerden alınan görüş formlarının incelenmesi ile de öğrencilerin etkinlikle ilgili görüşleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, kullanılan etkinliğin ilköğretim 8. sınıf düzeyi için uygun ve kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin etkinlikle ilgili görüşlerinin ise olumlu yönde olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the applicability of the encryption activity about encoding system named "3 of 9" and to determine what the students' opinions are. For that purpose this, the research is carried out with 11 students who are attending to 8th grade school. Previously by handing out work sheets to the students, the activity is carried out. And then opinions of every students about the encoding activity are picked up as nominal. After the application is finished, by considering the examining of work sheet which hanged out to the students and evaluating the cases of the students during the application, the applicability of activity is examined. The opinions of the students about the activity are determined with examining the feedback form gathered from students. At the end of the study, the result is that activity used in this study is convenient and usable for 8 th grade primary school students. It is found that opinions of students about the activity is in a positive direction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :