Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ab’ye uyum sürecinde türk kamu yönetiminin dönüşümü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, AB'ye Uyum Sürecinde Türk Kamu yönetiminin karşı karşıya bulunduğu dönüşümün temel nitelikleri ve sorunları ile bu bağlamda ortaya konabilecek çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, öncelikle kamu yönetiminin örgütsel yönü odaklı bir dünden bugüne temel nitelikler ve sorunlar panoraması çıkarılacaktır. Özellikle yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetişim, yerellik vb. kavramlar ve yaklaşımlar çerçevesinde Türkiye'de kamu yönetiminin karşı karşıya bulunduğu dönüşüm süreci, AB ile ilişkilerde gelinen noktada ortaya konan yasal çerçeve değişiklikleri, anlayışlar ve yeniden yapılanma çabaları bağlamında irdelenecektir. Bu çerçevede ortaya konan yeniden yapılanma çabalarının AB sürecinde karşı karşıya kaldığı durum ve bu sürecin temel sorunları, geleceğe dönük projeksiyonları da içerecek biçimde tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study, the EU integration process of the basic characteristics of the Turkish public administration and the problems faced with the transformation that can be placed in this context is to determine possible solutions. For this purpose, primarily focused on organizational aspects of public administration from yesterday to today is a panorama of the basic characteristics and issues that will be enacted. Especially understanding of the new public management will be analysed in the concepts and approaches of governance, subsidiarity and so on, transformation process that public administration in Turkey faced, changes in the legal framework laid down at this point in relations with the EU, insights, and reconstruction efforts. In this context, the EU set out in the process of restructuring efforts of the key issues facing the state, and this process, also to include projections for the future will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :