Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin rekabetçi sektörleri ve trakya bölgesi’nin payı

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

21. yüzyıla damgasını vuran kavramlardan biri olan küreselleşme, özellikle 1970'lerden sonra neo-liberal politikaların takip edilmeye başlanması ile beraber ekonomide ulusal ve uluslararası rekabeti yeni bir boyuta taşımıştır. Rekabetin sınırların ötesine doğru itilmesi, sadece işletmelerin değil kentlerin, ülkelerin ve dolayısı ile bölgelerin ekonomilerinin gelişimini ve bunların rekabet güçlerini gündeme taşımıştır. Bu bağlamda ülkelerin ve bölgelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazanabilmeleri, hem yerel hem de uluslararası arenada konumlarını yeniden tanımlamalarına ve rekabetçi üstünlüklerini belirlemelerine bağlıdır. Bu çalışmada Türkiye'nin sektörler bazında uluslararası rekabetçiliği Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ile ölçülüp rekabetçiliği belirlenen sektörlere Trakya Bölgesi'nin katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye'nin rekabetçi sektörleri giyim, tekstil ve meyve-sebze sektörleri olarak tespit edilmiş; bu sektörlere Trakya Bölgesi'nin katkısının %1 civarında olduğu gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

Globalization leveled national and international competition in economy with the help of neo-liberal politics. Competition brought up economical development and competition power of not only companies but also cities, countries and attendantly regions to the agenda. In this context, gaining a sustainable competitive advantage considerably depends on re-identifying their position in both national and international arena. In this study, international competitiveness of Turkey by sectors are analyzed with the help of Revealed Competitive Advantage index and the contribution of Thrace Region to the competitive sectors of Turkey is tried to be determined. According to results, the most competitive sectors of Turkey were found as garment, textile and fruits and vegetables sectors. The contribution of Thrace region to these sectors was observed as around 1 %.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :