Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de vicdani ret tartışmalarının toplumsal ve hukuki boyutları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Kamu Yönetimi1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Bireyin politik görüşleri, ahlaki değer yargıları ya da dini inançları doğrultusunda askerlik hizmetini reddetmesi olan vicdanî reddin, Türkiye'de tartışılmaya başlanmas ı yeni olmakla birlikte, konu yoğun bir ilginin odağı haline gelmiştir. Vicdani reddin ülkemizde tartışılması, Türk toplumsal yapısının askerliğe ilişkin dinamiklerinin yüceltilmesi ile militarizmin eleştirisi arasında ve hukuki boyutlarıyla birlikte ilerlemektedir. Türkiye'de bu eksendeki tartışmaların yalnızca hukuki boyuta indirgenmesi, hukuki boyuta temel teşkil eden toplumsal gerçekliğin ihmali olacağından, askerlik hizmetine ilişkin toplumsal ve tarihsel bakıştan hareketle konu incelenmiş, çalışma toplumsal ve hukuki boyut üzerine inşa edilmiştir.

Özet İngilizce :

Even though the discussion of conscientious objection, the refusal of military service due to individual's moral values or religious beliefs, is new in Turkey, the subject has become the focus of intense interest. The discussion of conscientious objection in Turkey has come the to the fore with the heated debates between the glorification of the dynamics of Turkish social structure towards military service and the critique of militarism and conscientious objection's legal dimensions, as well. Since the reduction of discussions in this context in Turkey to the legal dimension is the ignorance of social reality constituting basis to the legal dimension, the subject is examined with reference to the social and historical outlook on this issue and the study is built on dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :