Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye- avrupa birliği ilişkilerinde kamuoyu faktörü: çankırı ili örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Kamuoyu, özellikle Soğuk Savaş sonrası, uluslararası ilişkilerde giderek daha fazla dikkate alınan bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'de kamuoyu tutumunun akademik olarak analiz edildiği bir alan da Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileridir. Bu analizler gerek Türkiye kamuoyunun Avrupa Birliği'ne yaklaşımına, gerekse Avrupa Birliği kamuoyunun Türkiye'ye bakışına yönelik değerlendirmeleri kapsamaktadır. Aynı tür analizler Avrupa Birliği tarafından da gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı daha önce Avrupa Birliği'ne ilişkin bir alan araştırması ve analizin gerçekleştirilmediği Çankırı ili merkezinde Avrupa Birliği algılamasına ilişkin veriler ortaya koymaktır. Çalışma 2012 yılı Ocak ayında Çankırı ile merkezinde 400 kişiye uygulanan alan araştırması sonuçlarına dayanmaktadır. Anket verileri analizine göre, Çankırı ili örnekleminin Avrupa Birliği algılaması, destek eğilimi bakımından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik kamuoyu tutumu ile genel olarak paralellik göstermekte ancak AB üyeliğinin kültürel maliyeti konusunun büyük oranda ön plana çıkarıldığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

Public opinion emerged as a factor taken into account more than ever before in international relations especially in the post-cold war period. Today, "Turkey – European Union relations" is an academic research area in Turkey that public opinion surveys are widely used and analyzed. These data comprise both Turkish public opinion towards the European Union and European Union public perceptions of Turkey. Same kind of research has also been implemented on the European Union side. Main objective of this article is to analyze the data gained through a field work in Çankırı (a province neighboring capital Ankara) where any similar research has not been done before. Field work comprises questionnaires implemented with 400 people in the centre during January 2012. According to the results, Çankırı displays similar attitudes towards the European Union with general Turkish public opinion while cultural cost of Turkish membership to the EU is widely emphasized as a discerning factor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :