Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk bankacılık sektörü kredi-mevduat gelişmelerinin bölgesel analizi (2005-2011)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akademi Eğitim1, Başkent Üniversitesi2
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bankacılık sektörü fon arz ve talep edenler arasında aracılık fonksiyonunu üstlenmektedir. Dolayısıyla finansal sistem derinleştikçe bankacılık sektörü ekonomik büyümenin dinamikleri arasında yer almakta ve ekonomik büyüme açısından önemli rol üstlenmektedir. Tasarrufların yetersiz olduğu ifade edilen ülkemizde bölgesel bazda 2005-2011 dönemine ilişkin gelişmelerin analiz edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Rakamsal değerlendirmeler sonucunda satın alma gücü paritesi daha yüksek olmasına rağmen, büyük illerin tasarruf açısından daha yüksek performans gösterdiği görülmüştür. Bununla birlikte, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde satın alma gücü paritesi düşük olmakla birlikte tasarruflarının kredi tutarlarının altında olduğu izlenmiştir.

Özet İngilizce :

Banking sector takes over the mediation function between fund suppliers and demand. So by the time the financial system gets deeper, banking sector involves to the dinamics and becomes a vital part of economic growth. In our country which expressed as having insufficiant savings, regionally analising in 2005-2011 period developments is the purpose of this study. On the numerical estimations, in spite of having more capacity to purchase parity, big cities shows a higher performance for savings. However especially the cities in the regions of East and Southeast Anatolia, purchase capacity parity is lower and savings are under their own costs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :