Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik yönlülüklerin yenilik ve performans üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi2
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma; işletmelerin stratejik yönlülüklerinin (pazar yönlülük, girişimci yönlülük ve teknoloji yönlülük) yenilik ve performans üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada stratejik yönlülüklerin hem finansal başarıda hem de müşteri değeri yaratmada yenilik aracılığıyla olumlu etkilerin olduğu varsayımı altında bir model geliştirilmiştir. Çalışma endüstriyel firmalarla sınırlanmıştır. Türkiye'de sanayisi gelişmiş 12 il'deki 845 işletme üzerinde yapılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; stratejik yönlülüklerin işletmelerin yenilik ve performansı üzerinde olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır. Proaktif pazar yönlülük ile yenilik ve performans arasında olumlu bir ilişki bulunurken, tepkisel pazar yönlülük ile arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the effects of strategic orientations (market, entrepreneurial, and technology orientations) of firms on innovation and performance. A model is developed under the assumption that, with the help of innovations, strategic orientations have positive effects both on creating customer value and financial success. The study was limited with and questionnaires were completed by 845 industrial firms. The data was analyzed using a structural equation model. According to the results, strategic orientations have positive effect on innovation and performance. Although a positive relationship exist between innovation and performance and proactive market orientation, no significant and positive relationship was found between innovation and performance and reactive market orientation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :