Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Optimal belediye büyüklüğü ve yeni büyükşehir belediye yasası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya üzerinde var olan maddi veya manevi hemen hemen her olgunun sahip olduğu bir büyüklüğü ve tatmin edici bir derecesi vardır. Ancak bu olguların uygunluk derecelerinin parametreleri toplumlara göre değişiklikler arz etmektedir. Bir yerel idare birimi olan belediyeler için de optimal bir büyüklük anlayışı vardır. Optimal belediye büyüklüğü, kent büyüklüğü veya kent bütünlüğü gibi adlarla da anlatılmaktadır. Çalışmada, optimal belediye büyüklüğü düşüncesi incelenmektedir. Bu çerçevede 6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yeni Büyükşehir belediye yasası anlatılmakta ve yeni Büyükşehir belediye yasasının optimal belediye büyüklüğü düşüncesiyle ne ölçüde örtüştüğü çeşitli incelemelerle değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Özet İngilizce :

Material or spiritual, which exist on Earth that has almost every case there is a size and a satisfactory degree. However, the parameters of these cases the degree of compliance shows according to changes in the communities. For an optimal size of the local government unit has a sense of the municipalities. Optimal size of the municipality tells with names such as the size city or the integrity of the city. The study examined the idea of an optimal size of the municipality. In this context, on 6 December 2012 entered into force upon publication in the official gazette dated 6360 describes the new Metropolitan municipal law and the new law of the metropolitan municipality to what extent overlaps with the idea of an optimal size of a municipality are evaluated various investigations. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :