Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın çalışanların yöneticilere ilişkin algıları: bir alan çalışması

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi1, Hasan Kalyoncu Üniversitesi2, Çukurova Üniversitesi3
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde yönetim kademesinde yer alan kişilerin ne tür bir liderlik tarzına sahip oldukları çalışanların davranışları ve işletmeye ilişkin tutumları üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu nedenle işletmelerdeki yöneticilerin liderlik tarzlarının çalışanlar açısından nasıl algılandığının tespit edilerek ortaya konulması yöneticiler tarafından başarılı bir yönetim sergilenmesinde yol gösterici olacaktır. Literatürde liderlik tarzlarına ilişkin çeşitli ayrımlar bulunmakta olup bu çalışmada öncelikle liderlik kavramı ve liderlik tarzlarına ilişkin genel bilgiler verilerek, daha sonra otokratik, demokratik ve serbest bırakıcı liderlik tarzları açıklanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Kahramanmaraş’ta lokomotif sektör olarak görülen tekstil sektöründe, kadın çalışanların çalıştıkları işletmelerde bulunan yöneticilerin, liderlik tarzlarına ilişkin algılarını ölçmek amacıyla yapılan bir alan araştırmasına yer verilecektir. 

Özet İngilizce :

The leadership style of people in managerial positions has a significant impact on employee behavior and attitudes towards business. Therefore, finding out the perceptions of employees regarding their managers’ leadership style will guide to managers to display successful management. There are several distinctions in the literature as to the type of leadership. In this study, first the concept and types of leadership determined and then the autocratic, democratic and free reign leadership styles will be explained. In the second part of the study a field research, to measure the perceptions of women workers about their managers’ leadership style, will be included in the textile industry as leading sector in Kahramanmaras. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :