Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde insan kaynakları eğitiminin çalışanların performansları üzerine olan etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, büyük ölçekteki işletmelerin insan kaynakları departmanları bünyesinde çalışanlarına yönelik olarak uygulamış oldukları eğitim programlarının, eğitim programının hedeflediği amaçların yanı sıra işletmelerdeki farklı performans unsurlarını ne ölçüde etkileyebildiğini ortaya koymayı amaçlamıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda büyük ölçekli 350 işletmenin İnsan Kaynakları Yöneticisi ya da Üst Düzey Yöneticilerine anket uygulanmış ve hangi konularda eğitim programlarına ihtiyaç duydukları, bu eğitim programları sonucunda da hangi unsurların amacına ulaşarak performansı etkileyebildiğini belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen sonuçlarda ise, işletmelerin genel olarak; verimliliği arttırmak, çalışanların geliştirilerek iş tatminlerini sağlamak ve oryantasyonla işe yabancılaşmalarını ortadan kaldırılmayı amaçladığı, performans değerlemeleri sonucunda ise çalışanların gelişim ve iş tatminlerinin yanında gelişen teknolojilere uyum sağlamaları ve örgüte olan bağlılıklarının arttığı ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article assess the extent of the influence of training programs for employees, conducted by the human resources departments as a part of large scale organizations, on the different performance elements as well as the objectives targeted by the training programs. In accordance with the stated goal, a questionnaire applied to the human resources managers or the top level executives of 350 large scale organizations. They asked what subjects they need in training programs and to specify the elements to reach out the mitigating performance as a result of training programs. It is in the results obtained, businesses in general aim to increase efficiency, to provide job satisfaction to employees with employees' development and to prevent employees from alienation by means of work orientation. It is also deduced from the results, performance evaluation increases the adaptation of employees to progressing technologies and the commitment to organizations besides the development and job satisfaction of employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :