Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan kaynakları yönetimi uygulamalarıyla örgütsel performans arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
522
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin örgütsel performans değişkenleri ile İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) uygulamaları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. İKY uygulamaları olarak; işgücü planlaması, eğitim-geliştirme, performans değerlendirme, ödüllendirme, firma-çalışan ilişkisi, iç iletişim değişkenleri kullanılmıştır. Örgütsel performans değişkenleri olarak; personel devir hızı, işgücü verimliliği ve satışlar alınmıştır. İstanbul Sanayi Odası'na (ISO) bağlı 108 şirkette anket yapılmıştır. Sonuçlar, insan kaynakları uygulamaları içerisinde işgücü planlamasının işgücü verimliliği ve satışlar üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu ancak işgücü planlamasının örgütsel performans değişkenleri içerisinde yer alan personel devir hızı üzerinde etkisi olmadığını göstermiş; personel devir hızı ile işgücü verimliliği ve satışlar arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The main goal of this study is to investigate the relationship between organizational performance variables and Human Resource Management practices. Workforce planning, training and development, performance appraisal, rewarding, firm-employee relationship, and internal communication are used as human resource management practices. Employee turnover rate, employee productivity, and sales are used as organizational performance variables. The results are collected by survey from 108 companies which are the members of Istanbul Chamber of Industry (ICI). Analyses show that workforce planning has a significant effect on employee productivity and sales, but no significant effect on employee turnover rate. The results also show that employee turnover rate is negatively associated with employee productivity and sales.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :