Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Financial worldwide crisis: the anti-counter cycle of australia

Yazar kurumları :
University of Saint Joseph 1
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

If Australia has been subject to major influences by the United States and European countries, why is its economy healthier than their counter partners? What are the economic foundations that underline this anti-counter cycle of financial worldwide crisis from Australia? What are some of the lessons that countries from Europe that have not fared during the current financial worldwide crisis should learn from Australia? The purpose of this paper is to review the present Australian management system. Four changes are identified including embracement of corporate governance, a shift to adopt more R&D activities, a shift to adopt environmental sustainability practices and emerging corporate social responsibility. On the conclusions settings, a recap and recommendation on how Portugal, a member of the PIGS (Portugal, Italy, Greece and Spain) Southern European Countries club forgot to embrace directives that have been applied in Australia, to avoid the actual financial and identity crisis. 

Özet İngilizce :

Eğer Avustralya, ABD ve Avrupa devletlerinin yoğun nüfuzu altında ise neden diğer partnerlerinden daha sağlıklı bir ekonomiye sahiptir? Küresel finansal krizin Avustralya’nın karşı döngüsünün önemini vurgulayan ekonomik kaideleri nelerdir? Günümüz küresel finansal krizinin üstesinden gelemeyen Avrupalı devletlerin Avustralya’dan öğrenmesi gerekenler neler olabilir? Bu makalenin amacı günümüzde Avustralya’nın yönetimsel sistemini incelemektir. Kurumsal yönetişimin benimsenmesi de dahil olmak üzere, daha fazla R&D aktivitelerinin benimsenmesi için gereken değişiklikler, çevresel sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi için gereken değişiklikler ve ortaya çıkan kurumsal sosyal sorumluluk olmak üzere öngörülen uygulamalar toplam dört başlık altında tanımlanmıştır. Sonuç bölümünde ise, Güney Avrupa Devletler kulübü PİYİ (Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İspanya)’nin bir üyesi olan Portekiz’in finansal ve kimlik krizinde kaçınmak için Avustralya’nın başvurmuş olduğu yöntemleri nasıl unuttuğu tavsiyelerle birlikte özetlenmiştir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :