Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik büyümenin teorik temelleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik büyüme, her gelişmişlik düzeyindeki ülke için önem arz etmektedir. Çeşitli ekonomik büyüme teorilerinde teknolojik gelişmeye ve beşeri sermayeye farklı önem verdiği görülmektedir. Teknolojik gelişme ve beşeri sermayenin ekonomik büyümenin bir belirleyicisi olarak ekonomik değişkenlerden etkilenmediğini, ancak uzun dönemde ekonomik büyümenin temel belirleyicisi olduğunu savunan modelleri dışsal ekonomik büyüme modelleri olarak isimlendirilmektedir. Bu modeller uzun dönemde ekonomik büyümenin temel kaynağının teknolojik gelişme olduğunu savunmakla birlikte teknolojik gelişmenin kaynağını açıklamada eksik kalmaktadır. Bu eksiklik içsel büyüme teorileri ile giderilmeye çalışılmıştır. İçsel büyüme teorileri teknolojik gelişmeyi, ekonomik birimlerin kararlarından etkilenen bir değişken olarak ele alarak teknolojik gelişmeyi içselleştirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, dışsal ve içsel ekonomik büyüme teorilerinin temellerinin açıklamak ve bu temeller doğrultusunda bu iki teorinin ayrıldığı noktaları incelemektir.

Özet İngilizce :

Economic growth bears importance for any country with different levels of development. It is seen that various theories of economic growth give a different importance to technological development and human capital. Theories of economic growth referred to as exogenous economic growth theories, which assume technological development and human capital as determinants of economic growth and propose that they are not affected by economic variables, consider them as the main determinants of economic growth in the long run While these models support technological development as the main source of economic growth in the long run, they have deficiencies in explaining the sources of technological development. These deficiencies are overcome by endogenous growth theories. Endogenous growth theories consider technological development as a variable that is affected by the decisions of economic units and internalize them. The aim of this study is to explain the thoretical grounds of exogenous and endogenous economic growth theories and stress the differences based on their nature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :