Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışan ilişkileri ve bilgi paylaşımı: bankacılık sektöründe bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, örgüt içerisindeki çalışan ilişkileri ve bilgi paylaşımı ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bir özel bankanın, İstanbul ili, Anadolu yakasındaki şubelerinde çalışanlara anket uygulanmıştır. Çalışan ilişkilerini belirlemek için, S. Liao ve çalışma arkadaşlarının geliştirdiği anket kullanılmıştır. Bilgi paylaşımını ölçmek için ise, R. K. Yeo ve M. A. Youssef tarafından geliştirilen bilgi paylaşımı anket kullanılmıştır. Çalışmada, bağımsız değişken olarak, çalışma ortamı, saygı durumu, destek durumu, adalet algısı, amirlerle ilişkiler, kendi durumundan memnuniyet ve kendi kendine öğrenme alt başlıklarından oluşan çalışan ilişkileri seçilmiştir. Bağımlı değişken olarak da bilgi paylaşımı seçilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesi için Regresyon Analizi kullanılmıştır. Regresyon Analizi sonuçlarına göre, saygı durumu, destek durumu, adalet algısı ve amirlerle ilişkilerin, bilgi paylaşımı üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, employee relations and knowledge sharing relation's analysing is aimed. According to this aim, a private bank's branches', which are located in Istanbul/ Anatolia side, employees are applied surveys. For determining employee relations a survey which was developed by S.Liao and study friends is used. For determining the knowledge sharing, the survey which was developed by R. K. Yeo and M. A. Youssef is used. The independent variable is employee relations which consists of working environment, conditions of respect, conditions of support, justice perception, relationship with superiors, self-satisfaction and self-learning. The dependent variable is knowledge sharing. Regression Analysis is used. According to regression analysis results, conditions of respect, conditions of support, justice perception and relationships with superiors have an effect on knowledge sharing.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :