Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankaya Üniversitesi Hukuk Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Telefon dinleme mevzuatımız avrupa insan hakları mahkemesi içtihatlarına uygun mu?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede 5271, 2259, 2803 ve 2937 sayılı yasalarda düzenlenen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirinin Avrupa ‹nsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa ‹nsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında ortaya konulan ölçütlere uygunluğu incelenmiştir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri başta özel hayat hakkı olmak üzere pek çok hakkı ihlal eden bir ceza muhakemesi tedbiridir. Bu nedenle ilk önce iletişimin denetlenmesi bağlamında özel hayat hakkının anlamı incelenmiş, daha sonra yeni yasal düzenlemelerin A‹HS ve A‹HM içtihatları na uyumsuz yanları ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

In this article, 'intercepting of telecommunication', which legislated in the laws numbered as 5271, 2259, 2803 and 2937, has been studied in view of the European Convention on Human Rights and the verdicts of European Court of Human Rights. Intercepting of telecommunication is one of the precautions of criminal investigation law, which connected with human rights, especially right to privacy. Therefore, in this thesis; first the contents of right to privacy have been studied. Then, the legislative contradictions against the European Convention on Human Rights and the verdicts of European Court of Human Rights have been studied.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :