Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankaya Üniversitesi Hukuk Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6102 sayılı türk ticaret kanunu çerçevesinde anonim şirketler hukukunda özel denetim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal1
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

6102 sayılı TTK ile, yürürlükte olan 6762 sayılı TTK'nun 348. maddesinde düzenlenmiş olan özel denetim kurumunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Özel denetim, pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkının devamı niteliğinde olup, şirketin idaresi ile ilgili belirli olaylar hakkında aydınlatıcı bilgiler almasına imkân vererek, pay sahipliğinden doğan haklarını bilinçli ve sağlıklı bir şekilde, şirketin ve sonuç olarak kendi yararına kullanabilmesine hizmet eden bir kurumdur. Özel denetim, pay sahiplerine, şirketin yönetimi konusunda bilgi temin etmek suretiyle dolaylı olarak yönetim kurulunu denetlemeleri, yetkilerini kötüye kullanmasına engel olmaları imkânı verir. Keza, özel denetim, bir taraftan, pay sahiplerinin, talep ettikleri bilgi ve belgelere ulaşmaları suretiyle, bilgi alma haklarının kullanımını genişletmelerine, diğer taraftan, onlara sadece haklarını kullanmaları açısından gerekli olacak bilgileri iletmek suretiyle şirketin ticarî sırlarının gizliliği ilkesine itibar edilmesine imkân sağlar. Böylelikle, özel denetim, pay sahipleri ile şirket menfaatlerinin uzlaşmasına yardımcı olur.

Özet İngilizce :

Substantial amendments on the provisions regulating the institution of special audit in Turkish Commercial Code numbered 6762 were introduced by Turkish Commercial Code numbered 6102. The special audit, is the prolongation of the right of information and examination. It serves the conscious application of shareholder's rights by shareholders, enabling them to provide enlightening information on precise facts related to the administration of the company. The institution of special audit permits shareholders to audit with an indirect manner the executive organ, to prevent their misuse of power, by providing information on the administration of the company. The special audit, also, serves the conciliation of shareholders' and company's interests. As far as shareholders are concerned, the information and the documents they demand will be provided by special audit and thus the scope of application of their right of information will be expanded. From the company's perpective, the principle of discretion will be respected, as only the necessary information will be provided to the shareholders in order to apply their rights by the special audit.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :