The "Morally Ideal Woman" in Middlemarch

Viktorya Dönemi yazarı olarak Eliot, Middlemarch adlı romanında 19. yüzyıl İngiliz toplumunu ve bu toplumun değerler sistemini, sınıf yapısını göz önünde tutarak, anlatır. İngiliz toplumunun üç ana sos- yal sınıfı olan aristokrasi, orta sınıf ve işçi sınıfı, üç kadın karakterin yardımıyla detaylı olarak betimlenir. Eliot okuyucunun olaylarla ve karakterlerle ilgili sonuçlara ulaşmasına, toplumla ilgili gerçekçi tasvirleriy- le yardım eder. Okuyucu, toplumsal sınıfların değer yargılarıyla bir tanışırken, aynı zamanda Eliot’ın üstü kapalı etik öğretilerine de ulaşır. Bu çerçevede, Dorothea, Rosamond ve Mary kendi sınıflarının (sırasıyla aristokrasi, orta sınıf ve işçi sınıfı) ahlaki değerlerinin ürünü olarak resmedilmiştir

The "Morally Ideal Woman" in Middlemarch

Kaynakça

Barrett, Dorothea. Vocation and Desire: George Eliot’s Heroines (New York: Routledge, 1989).

Beer, Gillian. George Eliot (Great Britain: Indiana Universtiy Press, 1962).

Bressler, Charles E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice (New Jersey: Pearson, 2007).

Billington, Josie. Eliot’s Middlemarch (London: Continuum, 2008).

Collins, K. K. G. H. Lewes Revised: George Eliot and The Moral Sense, Victorian Studies, 21/4 (2002), pp.463-492.

Cooke, George Willis. George Eliot: A Critical Study of Her Life, Writings and Philosophy (Montana: Kessinger Publishing, 2004).

Daiches, David. George Eliot: Middlemarch (London: Edward Arnold, 1973).

Dentith, Simon. George Eliot (Great Britain: the Harvester Press, 1986).

Eagleton, Terry. Marxism and Literary Criticism (Los Angeles: Universtiy of California Press, 1976).

Eliot, George. Middlemarch (Great Britain: Wordsworth, 2000).

Fernando, Llyod. “New Women” in the Late Victorian Novel (University Park: Pennsylvania State UP, 1977).

Garret, Peter K. The Victorian Multiplot Novel (London: Yale University Press 1980).

James, Henry. George Eliot’s Middlemarch. Nineteenth-Century Fiction, 8/3 (1953), pp.161-170.

Gilbert, Sandra M. and Susan Gubar. The Madwoman in The Attic: The Woman Writer and the Nineteenth- Century Literary Imagination (New Haven: Yale University Press, 2000).

Koç, Ertuğrul. The Victorians and the Novelists from Dickens to Hardy (Ankara: Barış Books, 2010).

Lundberg, Patricia Lorimer. George Eliot: Mary Ann Evans’s Subversive Tool in Middlemarch. (University of North Texas, 2002), pp.270-282.

McNall Burns,. Edward Western Civilizations (New York: Norton, 1984).

Neale, Catherine. Middlemarch: Penguin Critical Studies (London: Penguin 1989).

Robertson, John M. George Eliot: Moralist and Thinker (Edinburgh: Folcroft, 1972).

Schor, Hilary M. Gender Politics and Women’s Rights. Brantlinger, in P. & Thesing W. B. (eds). A Companion to the Victorian (Novel Oxford: Blackwell, 2002), p.173.

Wasti, S. M. Jamil. George Eliot as a Novelist, (Karachi: Syed and Syed, 1961).

Peter K. Garret, The Victorian Multiplot Novel, p.152.