Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye piyasası ve vergi hukuku açısından ileri düzenleme tarihli çeklerde değerleme

Yazar kurumları :
Sermaye Piyasası Kurulu 1, Çankaya Üniversitesi2
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Çekin hukuken bir ödeme aracı olması ve vade içermemesine rağmen ülkemizde karşılıklı güven ilkesine dayalı olarak vadeli çek uygulaması oldukça yaygınlık kazanmıştır. Bunun sonucunda 5941 sayılı yeni Çek Kanunu ile 'vadeli çek' uygulaması hukuken tanınmıştır. Çekin ödeme aracı olarak görüldüğü ve vadeli çek uygulamasının hukuken kabul edilmediği dönemde, vergisel açıdan çeklerin reeskonta tâbi tutulması na haklı olarak izin verilmemiştir. Ancak, hukuken vadeli çek uygulamasının kabul edilmesinden sonraki dönemde bir kredi aracı olarak 'vadeli çek' ile ödeme aracı olan 'vadesiz çek' ayrımının yapılarak vadeli çekler için mali mevzuat açısından da reeskont uygulamasının kabul edilmesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Despite the fact that cheques provide a means for payment and do not entail maturity dates, the principle of mutual trust has led to the widespread use of post-dated cheques in Turkey. As a result, according to the new Cheque Law, No.5941, the use of 'post-dated cheques' has been legally defined. In a period, when cheques are perceived as means of payment, and when the use of post-dated cheques is not legally accepted, cheques are rightfully not subject to rediscounting in terms of taxation. However, since the use of post-dated cheques have now been legally accepted, a clear distinction should be made between cheques that are used as a means of credit, 'post-dated cheques' and as a means of payment 'irredeemable cheques', and in terms of post-dated cheques, the use of rediscounting should be accepted in the financial legislation.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :