Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski çağ’da anadolu’nun siyasi ve demografik yapısını değiştiren kitlesel göçler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlığın tarihi, nedenleri genelde ekonomik olan küçük çaplı ya da kitlesel pek çok göçe tanık olmuştur. Ya iklim koşulları değişmiş, kuraklık ve kıtlık yaşanmıştır veya nüfus artmış, topraklar yetersiz kılmıştır. Bir kavmin saldırısı ya da baskısı sonucunda yaşanan kavimler kaynaşması ve hatta depremler, salgın hastalıklar, yağma ve talan arzusu gibi nedenler de göçlere yol açabilmiştir. Bu göçlerin tümünün hedefinde ise hep huzur içinde yerleşim yaşam sürenler olmuştur. Özellikle kitlesel göçler, insanları yerinden yurdundan etmiş, köylerin, kasabaların, kentlerin yakılıp yıkılmasına ve hatta imparatorlukların ortadan kalkmasına neden olabilmişlerdir. İnsani bakımdan çok dramatik sonuçları olan, sıkıntı ve acılara yol açmışlardır. Bir ülkenin siyasi ve demografik yapısını değiştirmiş, göç öncesinin tarihini unutturacak kadar büyük bir karmaşanın, düzensizliğin nedeni olabilmişlerdir. Arkeolojik araştırmaların sonuçlarından, yazılı kaynaklardan ve filolojik delillerden bilindiği kadarıyla Anadolu’nun Eski çağ tarihinde, kitlesel olan bu tür iki yıkıcı göç yaşandı. Bu makalede amacımız, ilki İÖ 3. binyılın son yüzyıllarına, ikincisi İÖ 2. Binyılının son yüzyıllarına doğru olmak üzere yaklaşık 1000 yıl ara ile yaşanmış bulunan bu göçleri şu bakımlardan irdelemektir: Göçlerin tarihi, göç nedenleri, göç yolları, göçmenlerin nereden geldikleri, göçmenlerin etnik kimlikleri ve göçlerin sonuçları. 

Özet İngilizce :

The history of Humanity testified a great deal of migrations of small or large scale, most of then being from economical reasons. Either it had been exposed to drought and famine by changing climatic conditions or increasing population had incapacitated countries. Reasons such as the merging of peoples due to the attacks or pressures of a people even earthquakes, epidemics, desire ofsa cking and plunder had also led to migrations. The peoples leading a peaceful settled life always became the target of all these migrations. Masses migrations, in particular, deprived peoples of their places and homes, caused the sack and devastation of villages, towns and cities and even to decay of empires. They also lead to hurts and difficulties of very dramatically consequence in humans. They changed the political and demographical structure of a country, and caused such a great complication and disorder that the history of a country could be forgotten before the migrations. As far as it is known through written sources and conclusions of archaeological researches, two mass migrations of this kind occurred in the ancient history of Anatolia. My aim in this paper is to study these migrations, one of which set in towards the last centuries of Third millennium BC and the other toward, the last centuries of Second millennium BC, following: The history and reasons of migrations, the paths they used, places and directions from where the immigrants came, and the ethnicities of immigrants. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :