Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi

Öz Bozcaada’nın yüzyıllardırsüregelen tarihi geçmişi, ada genelinde birçok tarihi yapının ortaya çıkmasınaneden olmuştur. Adanın kendine özgü değerlerini anlamak, bir bakıma onun tarihiyapılarının özeliklerini anlamaktan geçmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bozcaadatarihi yapılarından birisi olan Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi’ninözeliklerini tarihsel süreç içerisinde ve mimarlık bağlamında araştırmak, eldeedilen bulguları aynı dönemde yapılmış diğer kiliselerin özelikleriylekarşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Bu bağlamda, kilise yapısı mekânsal,mimari, liturjik öğeleri ve ek yapıları incelenmiş ve İstanbul’da ve EgeBölgesinde bulunan, dönemin Rum Ortodoks Kiliseleriyle karşılaştırılmıştır.

Kaynakça

Akpınar, Figen, Saygın, Nicel, Karakaya, Emel, “Evaluation of the Conservation Activities in the Historical Settlement Tenedos-Bozcaada Island”, Sustainable Development and Planning, S.V, 2011, s.329-343.