Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Balkan savaşları sırasında çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren hilâl-i ahmer hastaneleri

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Karadağ'da çıkan savaş, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın da katılmasıyla birdenbire bütün Rumeli'ye yayılmış, Osmanlı Orduları İşkodra, Yanya, Edirne savunmaları dışında her yerde bozguna uğrayarak çekilmeye başlamıştı. Osmanlı Genelkurmayı İstanbul'u tehdit eden Bulgar birliğini durdurmak için Bolayır Yarımadası'nda kuvvet toplamayı, bu kuvvetle Bulgar hattının gerisine saldırmayı, bu saldırıyı Şarköy'de yapılacak bir çıkarma ile desteklemeyi planlamıştı. Fakat bu plan başarıya ulaşamadı. Bu sırada pek çok yaralı Gelibolu yarımadası ve İstanbul'a gelmeye başladı. Mevcut hastaneler yetersiz kaldı. Bunu üzerine Kızılay hastaneleri hizmete girdi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin (Kızılay) kuruluşundan fazla bir zaman geçmemesine rağmen Osmanlı Devleti'nin girdiği Balkan Savaşları sırasında çok büyük yardımları oldu. Bu durum Hilal-i Ahmer'in kısa sürede güçlenmesi ve halk tarafından benimsenmesini sağladı. Bu çalışmada Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Balkan Savaşları sırasında Çanakkale ve Gelibolu'da hizmet verdiği hastaneler ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Montenegro in the war, Serbia, Bulgaria and Greece's all at once to join Rumeli spread to the Ottoman Army in İşkodra, Ioannina, Edirne defense defeated everywhere except for the withdrawal began. Ottoman General Staff Istanbul's threat to the Bulgarian troops to stop the Peninsula Bolayır in the force to collect, that the Bulgarian forces to attack the back line, this attack Şarköy make out with a plan to have support. But this plan could not succeed. Meanwhile, many wounded began to come Istanbul and the Gallipoli peninsula. The existing hospitals were inadequate. It went into service on the Red Crescent hospitals. Although short after its establishment the organisation was put to test by the Balkan Wars the Empire entered and proved to be very efficient at helping the country and nation. The organisation grew strong with the support of the nation, the reason of this success could be that the people saw the organisation a way to pay their dept to the country. In this study, during the Balkan Wars Red Crescent hospitals served by the Dardanelles and Gallipoli are discussed

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :