Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu’nda işyeri sendika temsilcisinin güvencesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 7 Kasım 2012 tarih ve 28460 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1983 yılında vesayetin gölgesinde hazırlanan, mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun kısıtlayıcı hükümleri yeni Kanunla büyük oranda bertaraf edildi. Kanunla; sendika kurma, sendikaya üyelik, sendikaların işleyişi, sendikal güvenceler, sendikaların denetimleri, serbest toplu pazarlık, iş uyuşmazlıklarının çözümü ve toplu iş sözleşmelerinin düzeyi, ILO sözleşmeleri paralelinde tek çatı altında yeniden düzenlendi. Bu kapsamda yeni Kanun ile işyeri sendika temsilcilerinin ve yöneticilerinin güvenceleri de artırıldı. Bu yazıda işyeri sendika temsilciliğinin güvencesi konusunu üç dönem halinde ele alınacaktır. Birincisi 7.5.1983-9.8.2002 tarihleri arası dönem, ikincisi 9.8.2002-7.11.2012 tarihleri arası dönem, üçüncüsü ise 7.11.2012 tarihli düzenlemeyi ve sonrasını kapsayan dönemdir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :