Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de tarımın ekonomideki yeri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Eventhough, today, nearly 1/3 rd of the population live in agricultural or rural areas, agriculture’s place in the national income is only at the %8 – 10 percent level. In developed conutries this situation is much more different, the population’s % 3 – 5 percent part Works in agriculture. During the process of EU membership, agriculture and industry’s political policies need to be applied in harmony and in Turkey, agriculture’s problems can be solved with, only excessive accumulation and investment. The disintegration seen in the agricultural sector, causes unqualified labor force to head towards cities and especially western cities and this process accelerates social problems as well as the unemployment rate.

Özet İngilizce :

Günümüzde Türkiye nüfusunun üçte birine yakın bir bölümü tarımsal ya da kırsal alanda yaşıyor olduğu halde, milli gelirde yeri ancak % 8 – 10 düzeyindedir. Gelişmiş ülkelerde bu durum çok farklıdır ve sadece nüfusun % 3 veya 5 düzeyindeki bölümü tarımda çalışmaktadır. Avrupa Birliğine giriş sürecinde tarım ve sanayi sektörlerinde uygulanan politikalar uyum içinde olmalıdır. Bu süreç ancak aşırı birikim ve yatırımla olasıdır. Tarım sektörü, 2000’li yıllarda ülkede uygulanan makro politikalarla bir uyumsuzluk sergilemektedir. Bu olgu, istihdam sorunları yaratmakta, işsizlik değerlerini arttırmakta, özellikle batı bölgelerine olan iç göçü hızlandırarak sosyal sorunların yoğunluğunu arttırmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :