Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sosyal güvenliğin dönüşümü

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, refah devletinin dönüşümü çerçevesinde, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde gerçekleşen son reformu analiz etme amacını taşımaktadır. Bu çerçevede, söz konusu reformun sosyal güvenlik sisteminin yapısal sorunlarına yönelik uygun çözümler sağlayan bir yapılanma olup olmadığı sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. Türkiye’de refah rejimi ve sosyal güvenlik sisteminin özellikleri ayrıntılı olarak analiz edildiğinde, söz konusu reformun sistemin yapısal sorunlarına uygun çözümler üretmediği görülmektedir. Gerçekleşen düzenlemeler kapsamında, reform sürecinin, neo-liberal piyasa koşullarına uygun biçimde refah devletinin dönüşümünün yansıması olduğu anlaşılmaktadır. Bu koşullar altında, reformun temel amaçlarının refah sistemi içinde kamusal sunumun çekiciliğinin azaltılması ve refah hizmetlerinde piyasalaşmanın sağlanması olduğu görülmektedir. Ancak, bu uygulamalar, Türkiye’de düşük gelirli nüfus gruplarının sosyal güvenlik haklarına erişimi açısından ciddi sınırlılıkları içinde taşımakta ve geniş nüfus grupları için gelir dağılımı eşitsizliğini yeniden üretmektedir.

Özet İngilizce :

This study is aimed at analyzing of recent social security reform in Turkey in the framework of the welfare state transformation. In this framework, it will be tried to answer whether this reform can provide appropriate solutions for structural problems of social security system. When the characteristics of Turkish welfare and social security system are analyzed, it can be said that this reform cannot provide appropriate solutions for the structural problems of social security system in Turkey. This reform process can be defined as a reflection of welfare state transformation under the neo-liberal market conditions. Under these conditions, it is seen that the main objectives of current social security reform are decreasing attractiveness of public provision in a welfare system and increasing the role of market in the welfare service provision. Nevertheless such practices have serious limitations for the access to social security rights to low-income population groups in Turkey and re-produce income inequality for a large population groups.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :