Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de geliştirilmiş işsizlik oranları

Yazar kurumları :
Beykent Üniversitesi1
Görüntülenme :
388
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmeyle birlikte 1980’lerden itibaren uygulanan ekonomik politikalar, özelleştirmeler, sendikaların güçsüzleşmesi, çokuluslu şirketlerin ucuz işgücü arayışında olması gibi etmenler yüzünden tüm dünyada işsizlik oldukça önemli bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’de bu gelişmelerden etkilenmiş ve 1980’lerden başlayarak yükselen işsizlikle karşı karşıya kalmıştır. İşsizlik ülkelerin sosyal yapısında bir takım olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki gerçek işsizlik oranlarına ulaşabilmek amacıyla eksik istihdam ve iş aramaktan vazgeçenler, mevsimlik çalışanlar vb. dikkate alınarak düzeltilmiş işsizlik oranları hesaplanmıştır.

Özet İngilizce :

Unemployment has become the most essential problem around the world because of the implemented economic policies, privatizations, declination of the trade unions and in search of a cheap labor of multinational corporations since 1980s. Turkey has affected by these progresses and faced with increasing unemployment issue starting from the same year, 1980s. Unemployment causes some negative developments in terms of social structure in the countries. In this study, in order to reach the real unemployment rate, unemployment rates are calculated, in terms of those who give up looking for a job, work seasonally etc.,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :