Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de firma büyüklüğü ve ücret farklılıkları ilişkisinin analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F. Finansal Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada firma büyüklüklerinin, ücret farklılıklarına ve ücret ayrışmasına etkileri Türkiye emek piyasası özelinde ele alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun düzenlemiş olduğu 2002 – 2008 Hane Halkı İşgücü Anketlerinden yararlanılmıştır. Ücret farklılıklarının tespitinde Oaxaca – Blinder Çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizde, büyük firmalarda çalışanların ortalama ücretlerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ele alınan dönemde, büyük firmalarda çalışanların ücret değişkenlikleri düzenli olarak bir azalma gösterirken, küçük firmalarda çalışanların ücret değişkenliği daha yüksek çıkmıştır. Geçen altı yıllık süreçte, ücret farklılıklarında çalışanların karakteristik özellikleri öne çıkarken, çalışanların gözlemlenemeyen özelliklerinin etkisi azalmıştır. Sadece firma büyüklükleri dikkate alındığında, ücret yapılarının yakınsadığı görülmüştür. Diğer bir deyişle, firma büyüklüklerinin ücret farklılıkları ve ayrışmasına etkisi, geçen altı yıllık süreçte, azalmıştır.

Özet İngilizce :

In this study we analyze the effect of firm size on wage differential and wage dispersion in the context of Turkey's labor market. Using the individual-level micro data which made by Turkish Statistical Institute in 2002 and 2008, wage differences is determined by Oaxaca – Blinder Decomposition Method. In the analysis, the average wage of workers in large firms was higher than the average wage of workers in small firms. In the analysis period, variance of wages in large firms showed regular decline; while variance of wages in small firms was higher. During the last six years, work force characteristics have become more important in wage differences; the effect of unobservable characteristics of workers decreased. When only firm size is taken into account, the wage structure has been found to converge. In other words, the effect of firm size on wage differences and wage dispersion has decreased during the last six years.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :