Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisi’nde dış borç sorunu ve kalkınma stratejileri açısından analizi

Yazar kurumları :
Bilkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye tüm 1990 -sonrası on- yılı istikrarsızlık—kriz—büyüme—kriz— istikrarsızlık sarmallarına dayalı, inişli çıkışlı bir konjonktür ile geçirdikten sonra, 2000 Kasım’ından bu yana topyekün bir iktisadi ve siyasi krizin cenderesine sürüklenmiştir. Söz konusu kriz sürecinin en önemli unsurlarından birisi dış borç dinamiklerinin ulusal ekonomi üzerine olan giderek artan yüküdür. Kriz üzerine bugüne değin yeterince detaylı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen,1 bu çalışmada özellikle dış borçlanma süreci ve dış borçlanmanın gerek ulusal ekonomimiz, gerekse kalkınma stratejilerimize etkisi toplu olarak değerlendirilecektir. Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF)’den gelen mali desteğin ne şekilde kullanılmış olduğu da çalışmanın ana eksenlerinden birini oluşturacaktır.

Çalışma dört ana bölümde tasarlanmıştır. Bundan sonraki birinci bölümde Türkiye’nin yakın geçmişteki makroekonomik gelişmeleri özetlenmektedir. İkinci bölüm dış borçluluk üzerine olan göstergeleri sunmaktadır. Dış borçlanmanın dinamikleri analitik olarak üçüncü bölümde çözümlenmektedir. Çalışmanın son bölümü sonuçların değerlendirilmesine ve dış borçlanma sürecinin Türkiye’nin kalkınma stratejilerine etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :