Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sendikalarda uzman istihdamı ve sendika uzmanları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kamu Yönetimi Uzmanı1
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türk işçi ve memur sendikacılığında uzman istihdamını; sendika yöneticileri, sendika uzmanları ve sendikal literatür çerçevesinde incelemiştir. Araştırmada, Türk işçi ve memur sendikacılığında, uzman istihdamını gerektiren nedenler, uygulamalar, sorunlar ve sendika uzmanlığı irdelenmiştir. Türk sendikacılığının, uzmanlık hizmetlerine duyduğu ihtiyaç; bu ihtiyacın giderilmesi için bir yol ve yöntem olarak uzman istihdamı; istihdam edilen uzmanların sendikal işleyişteki yeri ve rolü; uzman istihdamının sendikal mücadeleye katkısı ve bir bütün olarak sendika uzmanlığı tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

This study examines specialist employment in Turkish labour and employee unions within the context of union directors, union specialists and unionist literature. In the study, reasons, applications, problems requiring the specialist employment in Turkish labour and employee unions and union specialism is studied. The necessity Turkish unionism needs for specialism services; specialism employment as a way and a method to overcome this necessity, position and role of the specialists employed in the unionist operation; contribution of the specialist employment to the unionist struggle and specialist employment as a whole is discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :