Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Refah rejimi bağlamında çocuk bakımı hizmetleri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü bağlamında kadınlar hane içi yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu tutulmakta ve buna koşut olarak bakım hizmetleri, kadınlar tarafından sunulmaktadır. Ancak kadınların işgücüne katılım oranlarının artması, toplumsal cinsiyet rollerinin belli bir düzeyde de olsa sarsılmasına yol açmıştır. Bunun yanı sıra boşanma oranlarının ve tek ebeveynli ailelerin sayısındaki artış, evi erkeğin geçindirdiği çekirdek ailenin yerini çalışan anne/baba ve çocuklardan oluşan modelin alması, kadın emeğinin metalaşması ve buna bağlı olarak çocuk bakımı hizmetlerine olan talebin artması, bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bakım hizmetlerin sunumu farklı refah rejimlerine göre şekillenmekte, refah rejiminin tarafları olan devlet, piyasa, aile ve gönüllü kuruluşların bakım hizmetlerinin üstlenilmesinde oynadıkları rol değişiklik göstermektedir.

Özet İngilizce :

In the context of the gendered division of labour, women are charged on fulfilling domestic work and in paralell with this issue of fact, care work is given by women. However the rise of women’s participation in the labour market has led to the weakening of gender roles, although in a limited level. Besides the rise of divorce rates and families headed by only one parent, the replacement of the malebreadwinner nuclear family with a model composing of working mother/father and children, the commodification of women labour and depending on this, the rise of the demand for child care have led to the proliferation of care services. The provision of care services is up to different welfare regimes and the role which the partners of the welfare regime, i.e. the state, the market, the family and the voluntary sector play varies, while care services are being undertaken.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :