Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"modern zamanlar" filmi ve dönemsel bir çalışma ilişkileri yorumlaması

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Metinlerin ve bağlamların anlamca yorumlanması sosyal bilimlerde çok sık kullanılmamasına rağmen önemsenen niteliksel araştırma yöntemlerinden biridir. Böylesi çalışmalarda malzeme olarak yazılı metinler olduğu kadar görsel ve işitsel materyaller de kullanılmaktadır. Anlam yorumlanmasında filmlerin kullanılması yeni bir yöntem değildir. Ancak, Türkçe alanyazınında bu tür analizlere çok sık rastlanmamaktadır. Çalışmada 1930'lu yıllardaki ekonomik ve sosyal yaşantının bir parçası olarak endüstride çalışma ortamı, film aracılığıyla analiz edilmiştir. Charlie Chaplin’in “Modern Zamanlar” (1936) filmi aracılığıyla dönem yorumlanmıştır. Chaplin'in bu filmi, eleştirmenler tarafından dönemini en iyi yansıtan çalışmalardan birisi olarak görüldüğü için seçilmiştir.Film dönemin anlaşılmasında önemli bir görsel zenginlik kazandırmaktadır.

Özet İngilizce :

The interpretation of the text and context is one of qualitative research methods in the social sciences despite not often used. In such studies, audio-visual materials are also used as well as texts material. Using films is not a new method for interpreting of the meaning. However, it is not very common such analysis in Turkish literature. In this study, working environment in the industry was analyzed through the film as a part of the economic and social life in the 1930s. The period has been interpreted through Charlie Chaplin's "Modern Times" film (1936). Chaplin's this film has been selected, for it was seen one of the best film reflecting the period by the critics. The film provides an important visual richness to understand the period.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :