Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işyerlerindeki yıldırma eylemlerini önlenmede sendikaların rolü: nitel bir araştırma

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda dünyanın her tarafında yaygın hale gelen işyerlerindeki yıldırma eylemleri, giderek daha fazla çalışanı etkisi altına almaktadır. Bu olumsuz eylemlerin hedefi olan tüm çalışanlar, yıldırma süreci boyunca kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmektedir. Yıldırma olgusu, sadece güvenlik ve sağlık sorunu değil, aynı zamanda çalışma hakkı ve sendika sorunudur. Yıldırma karşıtı politikaların belirlenmesinde sendikalar, anahtar konuma sahiptir. Bu nedenle yıldırının önlenmesinde önemli rol oynayabilirler. Sendikalar, üyelerine yeterli destek vermek ve yardımcı olmak için bu olguyu tanımak ve bilinçli davranmak zorundadır. Bu çalışma sendikaların, yıldırma eylemlerine dönük farkındalıklarını keşfetmeyi amaçlamıştır. Araştırmada derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Bolu ilinde faaliyeti olan eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri ile sağlık ve sosyal hizmet kollarında çalışan tüm sendikaları kapsamıştır. Araştırmanın bulgularına göre sendika yetkililerinin yıldırma olgusu hakkındaki bilinci yetersizdir. Yıldırma eylemleri, sendikaya üye olmaya ve sendika üyeliğini değiştirmeye zorlanmak gibi sendikal ilişkilerden etkilenmektedir. Yıldırının önlenmesinde anahtar rol üstlenmesi gereken sendikalar, tam tersine yıldırma eylemlerinin sebebi olarak görülmektedir.

Özet İngilizce :

In recent years, the mobbing actions in the workplaces have become increasingly widespread and affected more employees all around the world. All employees who are the target of these negative actions are feeling isolated and helpless during the process of mobbing. The phenomenon of mobbing is not only a safety and health issue; but also it is the issue of the right to work and trade union. The trade unions have a key position in the process of determination of anti-mobbing policies. Therefore, they can play important roles in helping to prevent mobbing. The trade unions must know the phenomenon of mobbing and act consciously to provide adequate support and assistance to their members. This study aimed to explore the awareness of the trade unions about the acts of mobbing in the workplaces. In this study, it was used in-depth interview method. The sample of research consist of all the trade unions in Bolu, which are active in the fields of education and science, health and social services. According to the findings of the study, trade unions officials have a lack of awareness about the phenomenon of mobbing. Mobbing actions were affected by trade union relations, such as being forced to become union member and pressure to change the membership of the trade union. Trade unions require to undertake a key role in the prevention of mobbing; on the contrary, they are seen as the reason for the actions of mobbing.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :