Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmesel kararların keyfilik denetimine tabi olması ve geçerli nedenle fesihte son çare (ultima ratio) ilkesinin gözetilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

1. İşletmeyi veya işyerini etkileyen objektif nedenlerle ortaya çıkan işgücü fazlalığı sonucunda, işçinin işyerinde çalışma olanağı ortadan kalkmış ise fesih için geçerli bir sebebin varlığından söz edilir.

2. îşveren amaç ve içeriğini belirlemekte serbest olduğu işletmesel kararlar
alabilir.Ancak, işletmesel karar sonucunda, tedbir olarak düşünülen feshin zorunlu hale gelmiş olması gerekir .Başka bir anlatımla işverenin fesih konusunda keyfi kararları yargı denetimine tabidir.


3. İşletmesel kararla varılmak istenen hedefe fesihten başka bir yolla ulaşmak
mümkün ise fesih için geçerli bir nedenden söz edilemez.Fazla çalışmalar kaldırılarak, işçinin rızası ile esnek çalışma biçimleri getirilerek, işçiyi başka işte çalıştırarak ya da meslek içi eğitime tabi tutarak amaca ulaşma olanağı var iken feshe başvurulmaması gerekir. Kısaca, “fesih son çare olmalıdır” (ultima ratio) ilkesi gözetilmelidir.


4. İş Kanununun 20/2. maddesine göre feshin geçerli bir nedene dayand ığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşveren, işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi zorunlu kıldığını kanıtlamalıdır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :