Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“işletmenin ve işin gereği taşeronlaştırma”: taşeron cumhuriyetine doğru

Yazarlar :
Yazar kurumları :
DİSK Hukuk Dairesi Müdürü1, Sosyal-İş Sendikası Danışmanı2
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

İş Yasası’nın asıl işin bölümlerinde hukuka uygun alt işveren ilişkisi kurulabilmesi için gereken zorunlu koşulları düzenleyen 2. maddesi, yasanın çıkmasından bu yana tartışılmaktadır. Bazılarına göre “işin gerekleri”, “işletmenin gerekleri” ve “teknolojik uzmanlık gerektirme” koşulları bir bütün olarak değerlendirilmelidir; bazıları ise koşulların bölünebilir olduğunu savunmaktadır. Ancak yargı kararları ve Alt İşverenlik Yönetmeliği, koşulların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bunun ardından bazı yazarlar ve işveren örgütleri, yasada değişiklik talep etmiş ve bu koşulların bölünmesi yönünde bir değişiklik İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağı’nda yer almıştır. Her ne kadar yetkililer bu düzenlemenin taslaktan çıkarıldığını açıklasa da, böyle bir değişiklik hükümetin gündemindedir. Bu makale konuya ilişkin süre giden tartışmaları ve bu yönde bir yasa değişikliğinin muhtemel sonuçlarını ele almayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The 2nd Article of the Labour Law that regulates the compulsory conditions to be met for establishment of a valid sub-contracting relationship in the main parts of the work has been debated since the enactment of the law. Some argue that the conditions of “enterprise requirement”, “work requirement” and “technological expertise requirement” shall be considered as a whole whereas some argue that the conditions shall be divided. However the High Court decisions and the Regulation of Sub-Contracting demonstrated that the conditions mentioned in the law shall be considered as a whole. After that some writers and employers’ organizations demanded an amendment in the law and such an amendment that divides the conditions took place in the draft of The Law of Occupational Health and Security. Although officers declared that the amendment was taken out of the draft, such an amendment is still on the agenda of the government. This paper aims to discuss the ongoing debates on the issue and highlight the possible results of such an amendment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :