Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma şartlarında değişiklik-iş sözleşmesinin sona ermesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

İşçi aleyhine çalışma koşullarında esaslı değişiklikler İş Hukukunun en tartışmalı konularından birini oluşturmaktadır. İş Kanununun 22. maddesi pek çok açıdan aydınlığa kavuşmuş olsa da fesihle ilişkisi bazı sorunları bünyesinde barındırmaktadır. Çalışma koşullarında değişiklik ile fesih arasındaki ilişkinin ele alındığı bu çalışmada, çalışma koşullarında değişikliğin hukuki rejimi ve araçları belirlendikten sonra, çalışma koşullarında değişikliğin dayandığı geçerli nedenle feshin dayandığı geçerli neden arasındaki ilişki ve çalışma koşullarında değişiklik teklifinin denetimi konuları Yargıtay’ın son kararları ışığında incelenecektir.

Özet İngilizce :

Substantial variations in the working conditions which have negative impacts on the employee constitute one of the most debated issues in Employment Law. Although complicated aspects of the Article 22 of Labour Act are clarified, certain problems reveal with regard to the relationship between the variation of the working conditions and the dismissal of the employee. In this study, first of all we will examine the legal regime of the variations o the terms and conditions of employment and its legal ways, then we will investigate the relationship between the valid reasons behind the variation and those behind the termination and the proposal for variation under the light of the recent jurisprudence of the Court of Cassation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :