Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akışkan zamanlarda eğretileşme: ulusal istihdam stratejisi üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda Türkiye'de çalışma ilişkileri ve dolayısıyla bunun ile ilgili düzenlemelerin sürekli esnekleşmeye doğru bir süreç takip ettiği söylenebilir. Bu süreç son zamanlarda oldukça belirginleşse de kökenleri 1980'lerin başlarına kadar geri götürülebilir. Ancak bu sürecin yeni bin yılla birlikte hızlandığını veya belirginleştiğini söylemek mümkündür. Yeni bin yılın başında yeni bir iş yasasının oluşturulması bunun en bariz işareti olarak görülebilir. 2012 yılında ise mevcut iş piyasalarını ve çalışma ilişkilerini katı olarak yorumlayan ve bunu bir tehlike olarak ele alan bir ulusal istihdam stratejisi taslağı hazırlandı. Bu taslak kabaca çözümü daha esnek bir istihdam ilişkileri yapısında aramakta ve bunun için politika önerileri sunmaktadır. Bu çalışma, bu taslak metni temelde sosyolog Zygmunt Bauman'nın 'akışkanlık' kavramının ekseninde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma öncelikle akışkanlık kavramının ve akışkan modern dönemin çalışanlara sunduğu eğretileşmenin ne anlama geldiğini açıklamakta daha sonra ise bu kavramların bir yansıması olarak ulusal istihdam stratejisinin taslak metinini yeniden okumaktadır.

Özet İngilizce :

Recently, labour relations and regulations on labour issues in Turkey have followed a way to flexibilisation. Although the visibility of that process has been clearing recently, the origins of the process can be extended to the beginning of 1980s. Yet, the pace of the process has accelerated in Turkey with the new millennium. Building up a new labour law can be read as a clear sign of that tendency. In 2012 a draft of national employment strategy that treats the present labour market and labour relations as tight and sees that situation as jeopardy has been prepared. The draft has been looking for solution in a more flexible employment relation and putting forward some policies for that purpose. This paper intends to examine the draft with a concept, liquidity, of sociologist Zygmunt Bauman. In the first part, the concept of liquidity and precarisation as a result of liquid modern times in employment relations is going to be explained. The second part of the paper focuses on 'national employment strategy' as a reflection of these concepts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :